______________________________________

stawiamy do Państwa dyspozycji najlepszych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, audytorów, specjalistów oceny ryzyka i likwidacji szkód, dzięki temu świadczymy nasze usługi:

kompleksowo  kompetentnie  odpowiedzialnie

_______________________________________

 ___ więcej niż broker

serwisujemy wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania ryzkiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw w ramach dedykowanych zleceń oraz kompleksowego audytu, wdrożenia i zarządzania programem ochrony ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie lub organizacji. W sposób kompleksowy zarządzamy ryzykiem, oferując usługi adekwatne do potrzeb Klientów
_________________

www

___ rzeczy niemożliwe  załatwiamy od ręki

ponieważ każde przedsiębiorstwo jest inne, posiada swoją specyfikę, dlatego wymaga zindywidualizowanego podejścia do procesów i procedur mających istotny wpływ na bepieczeństwo firmy, jej pracowników, produkty lub usługi.
___________________________

wwwzobacz film

_____ wsparcie reasekuracyjne

jesteśmy ważnym ogniwem w procesie kompleksowości obsługi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.  Organizujemy reasekurację dla tych ryzyk, które wymagają szczególnego podejścia do bezpieczeństwa ubezpieczonych. Aranżujemy reasekuracje fakultatywne dla zakładów ubezpieczeń i pod dedykowane programy ubezpieczeniowe. ___________________________________

___ zawsze tuż obok

jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym dedykowanym podmiotom branży „środowiskowej”, w tym zagospodarowania odpadów, wody i ściekow. Specyfika branży nakazała nam powolanie „in house brokera” o wysokiej specjalizacji.
______________________________

wwwzobacz film

kontakt

zapraszamy do kontaktu z nami we wszystkich kwestiach dotyczących ubezpieczeń i likwidacji szkód, a także w sprawach audytów realizowanej ochrony ubezpieczeniowej i planów jej weryfikacji i modyfikacji.

 

adres:

ul. Twarda 18,
00-105 WARSZAWA

telefon:

+48 222 111 670

e-mail:
znajdź nas: