Warszawa, ul. Twarda 18
+48 222 111 670
biuro@grupaexito.pl

grupa exito

________________________________________

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE

 ryzykiem ubezpieczeniowym

 ___ więcej niż broker

Serwisujemy wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania ryzkiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw w ramach dedykowanych zleceń oraz kompleksowego audytu, wdrożenia i zarządzania programem ochrony ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie lub organizacji. W sposób kompleksowy zarządzamy ryzykiem, oferując usługi adekwatne do potrzeb Klientów._________________________________________________________________________

www

___ rzeczy niemożliwe  załatwiamy od ręki

Ponieważ każde przedsiębiorstwo jest inne, posiada swoją specyfikę, dlatego wymaga zindywidualizowanego podejścia do procesów i procedur mających istotny wpływ na bepieczeństwo firmy, jej pracowników, produkty lub usługi._________________________________________________________________________

wwwzobacz film

___ wsparcie audytorskie i asysta likwidacji szkód to nasza pasja

jesteśmy ważnym ogniwem w procesie kompleksowości obsługi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Audytujemy ryzyko i likwidujemy szkody ubezpieczeniowe w oparciu o dedykowane zespoły ekspertów. _________________________________________________________________________

___ zawsze tuż obok

jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym dedykowanym podmiotom branży „środowiskowej”, w tym zagospodarowania odpadów, wody i ściekow. Specyfika branży nakazała nam powolanie „in house brokera” o wysokiej specjalizacji._________________________________________________________________________

wwwzobacz film
grupa exito - broker ubezpieczeniowy

___________________________________________________   ul. Twarda 18 (Spektrum Tower) 00 – 105 WARSZAWAtel: +48 22 211 16 70 mail:: biuro@grupaexito.pl____________________________________________________

kontakt