O NAS

 


 

GRUPA EXITO jest organizacją powiązanych kapitałowo podmiotów, świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem.

Głowną specjalnością spółek grupy jest doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe, a także doradztwo i mediacje w procesie likwidacji szkód.

 

Bazujemy na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu menadżerów rynku finansowego, ubezpieczeniowego, oraz rynku wierzytelności i windykacji.

Pozwala to nam spojrzeć obiektywnie, ale przede wszystkim kompetentnie na modele zarządzania funkcjonujące u naszych Klientów.

 

Pomagamy naszym Klientom w modelowym zarządzaniu przedsiębiorstwem, poprzez optymalizację kosztów w głównych obszarach zarządzania gwarancjami, ryzykiem ubezpieczeniowym, oraz przygotowaniem i wdrożeniem nowych projektów. 
Usługi doradcze, audyty, ekspertyzy i opracowania wykonane przez zespoły i partnerów podmiotów GRUPY EXITO dzięki wykorzystaniu efektu synergii kompetencyjnej, służą poprawie funkcjonalności procesów ubezpieczeniowo-odszkodowawczych i możliwości ich reorganizacji w kierunku optymalizacji kosztów przy jednoczesnym wzroście efektywności.PRZEJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UBEZPIECZENIA FIRM I LUDZI
 


 

EXITO CONSULTING Spółka z o.o. jest firmą doradczą o wysokiej specjalizacji w zakresie ubezpieczeń, stworzoną do realizacji procesów optymalizacji kosztów zarządzania ryzykiem i szkodowością ubezpieczeniową, a także oferująca usługi mediacji pozasądowej dla podmiotów gospodarczych pozostających w sporze.

 

 

EXITO CONSULTING stanowi podmiot koordynujący realizację zadań powierzonych nam przez naszych Klientów. Dzięki czytelnemu podziałowi kompetencji uzyskaliśmy przewagę konkurencyjną na rynku doradztwa i zarządzania poprzez kompleksowość oferty.

 

W ramach podziału kompetencji firmy grupy zajmują się odpowiednio:

 

 • EXITO CONSULTING Spółka z o.o.  – doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym
 • EXITO BROKER Spółka  z o.o.          – broker ubezpieczeniowy 
 • EKO BROKER Sp. z o.o.                    - broker ubezpieczeniowy dedykowany branży zagospodarowania odpadow
 • SOL-BROKER Sp. z o.o.                   - broker ubezpieczeniowy w formule in house brok
 • EBB INVEST Sp. z o.o.                     - zarządzanie projektami inwestycyjnymi
 • internetowe portale ubezpieczeniowe:
  • koszpolis.pl                          - internetowe usługi ubezpieczeniowe
  • ugzs.pl.                                 - portal grupy zakupowej szpitali
  • eventscoverage.eu               - internetowe usługi ubezpieczeniowe

 

EXITO CONSULTING  Spółka z o.o. specjalizuje się w:

 • usługach konsultingowych w zakresie standaryzacji i certyfikacji procedur zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym
 • doradztwie w zakresie zarządzania gwarancjami kontraktowymi i ubezpieczenia kontraktów
 • zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie,
 • doradztwie finansowym (optymalizacja kosztów ubezpieczenia i zarządzania szkodowością)
 • szkoleniach z zakresu prewencji ubezpieczeniowej i reorganizacji